Regulamin Sklepu - Farby GALVI

Regulamin Sklepu FarbyGalvi.pl

§ 1

Sklep internetowy, działający pod adresem www.FarbyGalvi.pl , prowadzony jest przez firmę Diaco Technologia Projekt Janusz Diaconescu, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
REGON: 021913721 ,
NIP: 613-138-99-93.

§ 2

FarbyGalvi.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać oferowane towary (farby i powłoki specjalistyczne).

§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu FarbyGalvi.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy dodać do koszyka zakupów wskazany produkt, dokonać wyboru płatności, zrealizować tą płatność i następnie wypełnić formularz zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Zamówienia, których potwierdzenie jest niemożliwe nie będą realizowane.
 3. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 4. Po dokonaniu zamówienia, uregulowaniu płatności i zaksięgowaniu pieniędzy towar będzie wysyłany z magazynu bezpośrednio do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór sposoby wysyłki następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 6. Rozliczenia transakcji karta kredytową, kartą debetową oraz i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.com
 7. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym prowadzonym przez Diaco Technologia Projekt pod adresem FarbyGalvi.pl
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Sklep internetowy FarbyGalvi.pl zastrzega możliwość odmowy lub wydłużenia realizacji zamówienia do 4 tygodni w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów i/lub ze względu na właściwości danego towaru, warunki pogodowe uniemożliwiają bezpieczną jego wysyłkę - dotyczy szczególnie produktów wodorozcieńczalnych, u których istnieje ryzyko zamarznięcia podczas ujemnych temperatur.

  Jeżeli towaru nie ma na stanie, bądź warunki pogodowe uniemożliwiają jego wysyłkę, pracownik sklepu skontaktuje się z Klientem celem ustalenia dalszych kroków.

  Odmowa realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec sprzedawcy. Pracownik sklepu FarbyGalvi.pl poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 9. Sklep Internetowy FarbyGalvi.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 10. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia, uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów (np. potwierdzenia nadania numeru NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru KRS itp.), lub dokonania przedpłaty na konto sklepu.
 11. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich.
 12. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firm kurierskich, a także z powodu siły wyższej.
 13. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Klientem.

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, a FarbyGalvi.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 3. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie(telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a także o konieczności potwierdzenia zakupu towaru po nowej cenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
 4. Do każdej przesyłki dołączona jest faktura VAT.
 5. W sporadycznych, uzasadnionych przypadkach, gdy brakuje produktów stanowiących niewielką wartość kwotową całości zamówienia (0-15% wartości) - zamówienie nie może zostać zrealizowane częściowo bez informowania Klienta (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o brakujących produktach (dotyczy przesyłek pobraniowych)

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek FarbyGalvi.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, sklep FarbyGalvi.pl zareklamowany towar odsyła na koszt Zamawiającego.
 4. W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru, FarbyGalvi.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Sklep internetowy FarbyGalvi.pl zastrzega możliwość odmowy lub wydłużenia realizacji zamówienia do 4 tygodni w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.
 5. Personel sklepu FarbyGalvi.pl dokłada należytej staranności, aby treść stron www sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.
 6. Informacje zawarte w kartach informacji technicznej wyrobów przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Diaco Technologia Projekt nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
 7. Zgodnie z Normą Zakładową ZN-96/ARAL/1 pomiędzy farbami z poszczególnych partii produkcyjnych wg wzorców RAL dopuszczalna jest różnica jasności Delta L mniejsza/równa 1,00 oraz sumaryczny błąd barwy Delta E mniejszy/równy 2,00, co w przypadku niektórych barw prowadzi do dostrzegalnych wizualnie różnic, dlatego farby na zaprawki powinny pochodzić z tej samej dostawy.
 8. Przedstawiane kolory w sklepie internetowym FarbyGalvi.pl mogą nieznacznie różnić się od kolorów fabrycznych. Wynika to z różnic w ustawieniach monitorów komputerowych.
 9. Koszty poniesione przez Klientów w związku ze zwrotem wynikającym z winy Diaco Technologia Projekt. będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.. Tym samym stanowić będą koszty poniesione przez Sprzedawcę.
 10. Regulamin obowiązuje jedynie Klientów będących osobami prawnymi i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach której dokonują zamówienia.

§ 7

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin oraz politykę prywatności obowiązująca w sklepie FarbyGalvi.pl

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 1. Kodeksu cywilnego;
 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 3. Przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 4. Oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.